Vì sao tôi đăng nhập vào mà không thấy hóa đơn nào của người bán xuất cho tôi?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại ehoadon.net ngay