Hệ Thống Hóa Đơn Điện Tử Online

Phần mềm hóa đơn điện tử được ưu chuộng nhất
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC và sẵn sàng đáp ứng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Là phần mềm tiên phong áp dụng công nghệ Blockchain bảo mật - an toàn dữ liệu tuyệt đối cho người dùng
Lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng trên mọi nền tảng Web, Desktop, Mobile
Dễ dàng tra cứu - quản lý tập trung hóa đơn điện tử đầu vào
Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, quản lý thủ công của Kế toán.
Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác như: phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị,...

Đăng ký tài khoản sử dụng

Số lượng 300 hóa đơn
Chi phí 799.000 VNĐ
Số lượng 50.000 hóa đơn
Chi phí 19.500.000 VNĐ / ngày
Số lượng 1.500 hóa đơn
Chi phí 1.499.000 VNĐ
Số lượng 3.000 hóa đơn
Chi phí 2.300.000 VNĐ
Số lượng 1.000 hóa đơn
Chi phí 1.350.000 VNĐ
Số lượng 50 hóa đơn
Chi phí 599.000 VNĐ
Số lượng 500 hóa đơn
Chi phí 999.000 VNĐ
Số lượng 100 hóa đơn
Chi phí 649.000 VNĐ
Số lượng 2.000 hóa đơn
Chi phí 1.800.000 VNĐ
Số lượng 5.000 hóa đơn
Chi phí 3.300.000 VNĐ
Số lượng 7.500 hóa đơn
Chi phí 3.490.000 VNĐ
Số lượng 300 hóa đơn
Chi phí 1.300.000 VNĐ
Số lượng 800 hóa đơn
Chi phí 1.900.000 VNĐ
Số lượng 1.200 hóa đơn
Chi phí 2.600.000 VNĐ
Số lượng 100 hóa đơn
Chi phí 680.000 VNĐ
Số lượng 200 hóa đơn
Chi phí 820.000 VNĐ
Số lượng 300 hóa đơn
Chi phí 899.000 VNĐ
Số lượng 500 hóa đơn
Chi phí 1.099.000 VNĐ
Số lượng 1.000 hóa đơn
Chi phí 1.450.000 VNĐ
Số lượng 1.500 hóa đơn
Chi phí 1.699.000 VNĐ
Số lượng 2.000 hóa đơn
Chi phí 1.900.000 VNĐ
Số lượng 3.000 hóa đơn
Chi phí 2.600.000 VNĐ
Số lượng 5.000 hóa đơn
Chi phí 3.600.000 VNĐ
Số lượng 7.500 hóa đơn
Chi phí 4.590.000 VNĐ
Số lượng 10.000 hóa đơn
Chi phí 6.200.000 VNĐ
Số lượng 10.000 hóa đơn
Chi phí 3.200.000 VNĐ / ngày
Số lượng 20.000 hóa đơn
Chi phí 4.400.000 VNĐ / ngày
Số lượng 50.000 hóa đơn
Chi phí 10.000.000 VNĐ / ngày
Số lượng 100.000 hóa đơn
Chi phí 18.000.000 VNĐ / ngày
Số lượng 100 hóa đơn
Chi phí 390.000 VNĐ / năm
Số lượng 1 hóa đơn
Chi phí 1.600.000 VNĐ / năm
Số lượng 2 hóa đơn
Chi phí 2.600.000 VNĐ / năm
Số lượng 3 hóa đơn
Chi phí 3.100.000 VNĐ / năm
Số lượng 300 hóa đơn
Chi phí 380.000 VNĐ / ngày
Số lượng 0 hóa đơn
Chi phí 1.000.000 VNĐ

Hệ Thống Hóa Đơn Điện Tử Online © 2018-2024